Cách trồng cây dứa cực dễ từ quả dứa chín

5Để trồng cây dứa, bạn sẽ cần:
– 1 quả dứa (còn cuống)
– 1 chậu trồng nhỏ
– Đất trồng cây
– Kéo, dao

Tiếp tục đọc