Cách thụ phấn nhân tạo cho cây cà chua

Rất đơn giản. Chỉ cần dùng một cái tăm bông khều nhẹ vào từng nhụy hoa, từ hoa này tới hoa khác. Khi đó, phấn hoa từ hoa này sẽ rơi ra, dính vào đầu tăm bông rồi dính vào nhụy của các hoa khác. Vậy là hoa cà chua sẽ được thụ phấn.

033 Tiếp tục đọc

Phương pháp, kỹ thuật thụ phấn nhân tạo

Như các bạn đã biết, nhiều loại hoa, cây trồng thụ phấn là nhờ côn trùng, nhưng nếu các bạn trồng trong nhà mà không có côn trùng thì các bạn phải làm thế nào? Sau đây Chích Bông giới thiệu cho các bạn phương pháp, kỹ thuật thụ phấn nhân tạo cho cây trồng

Tiếp tục đọc