Quy chế cộng tác viên

CTV có thể gửi bài ở mọi định dạng: có thể là file hình ảnh, video, bài viết dạng text…

cover

Chủ đề viết tự do, ưu tiên những bài viết có tính hài hước, bài viết liên quan tới mẹ & bé, chăm sóc gia đình. Ưu tiên các video ngắn.

Tiếp tục đọc