Cách dạy cháu sai lầm của ông bà nội

Cứ mỗi lần có đứa trẻ con hàng xóm sang chơi là cu Bin lại vội vàng mang hết đồ chơi và đồ ăn cất đi.