Phũ như người yêu cũ

Đọc về các cung hoàng đạo rất nhiều, tôi mới hiểu mối quan hệ của tôi và người yêu cũ không thể tiếp tục được, bởi vì tôi là Thiên Bình* còn nó là thằng khốn!

1. Quay lại với người yêu cũ cũng giống như ăn kẹo cao su với thịt bò khô, lúc mới ăn thì lạ lẫm, nhưng nuốt vào không được, nhổ ra không xong, sự thú vị cứ nhanh chóng nhạt dần, còn người ngoài nhìn vào thấy mình như đứa ngốc.

Mà chắc chắn sau đó là đau bụng.

Tiếp tục đọc