Tips: Bí quyết chọn hoa tươi

2-1470-1397951191.jpg

Tại sao bó hồng tuyệt đẹp bạn mới mua chỉ trụ được trong vòng hơn 1 ngày nhỉ? Vài cách sau sẽ giúp bạn chọn được bó hoa tươi nhất sau khi mua về.