LẠ KỲ LOÀI DƯA HẤU TÍ HON

Bạn đã biết vê loại cây “dưa hấu tí hon” này chưa?  Loại cây này có quả rất đặc biệt: Vỏ như quả dưa hấu, kích thước như quả nho, hạt như dưa chuột và vị thì chua thanh mát như chanh.


Dưa hấu tí hon

Tiếp tục đọc