PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH HÉO RŨ Ở HOA DẠ YẾN THẢO VÀ DỪA CẠN

Chắc hẳn những ai yêu Dạ yến thảo và Dừa cạn đã hoặc sẽ gặp một loại bệnh rất khủng khiếp ở 2 loại cây này, đó là tự dưng một ngày đẹp trời, cây đang cho hoa rực rỡ bỗng dưng gục ngã và héo rũ. Vạch lên xem thì cành đã héo quắt queo trong tình trạng không cứu nổi.

Phòng và chữa bệnh héo rũ ở hoa dạ yến thảo và dừa cạn

Tiếp tục đọc