Những điều Harvard không dạy bạn, nhưng Facebook thì có

Sau vài năm Facebook đã có giá trị thực là 10 nghìn tỉ đô la, ấy là tính theo giá trị thời gian tất cả chúng ta đã lãng phí vào nó.

1. Kỹ năng giải quyết vấn đề: cuộc đời cũng giống như Facebook, ai cũng thích và bình luận về vấn đề của bạn, nhưng sẽ chả có ai giúp bạn xử lý nó cả, vì họ còn đang mải đưa lên những vấn đề của chính họ.

Tiếp tục đọc