Hướng dẫn trồng hoa thủy tiên

Thủy tiên là một loài hoa đặc biệt mùa thu sinh trưởng, mùa đông nở hoa, mùa xuân tích dinh dưỡng, mùa hè ngủ nghỉ. Hoa thủy tiên là một loài ưa sáng, ưa ẩm, sợ rét. Đó cũng là một điểm cần chú ý trong kỹ thuật trồng hoa thủy tiên.

Kỹ thuật trồng hoa thủy tiên

Thủy tiên trắng là một trong những loài hoa đẹp dễ trồng nhất tại nhà.

Tiếp tục đọc