Tips: Thời gian cất trữ đồ ăn an toàn, chất lượng

Bảng dưới đây sẽ cho các bạn thấy mỗi món thức ăn để ở những nơi khác nhau thì có thời gian cất trữ khác nhau nhé.

Tiếp tục đọc