Bắt tay trồng giàn đậu đũa như chuyên gia

77

Trồng đậu đũa thì đơn giản lắm nhé. Chỉ cần gieo hạt, tưới nước duy trì độ ẩm và bón phân định kì vào 3 giai đoạn, ngoảnh đi ngoảnh lại là đã có thể thu hoạch.

Tiếp tục đọc