VÌ SAO NGƯỜI VIỆT KO NÊN UỐNG NHIỀU SỮA?

sua-trung-quoc

Uống sữa có tốt cho người Việt không? Ngày nay, có rất nhiều thông tin gây tranh cãi về vấn đề này. Để giúp hiểu rõ hơn, tôi muốn đề cập về lịch sử và những ảnh hưởng đến sức khỏe của sữa. Trước tiên, con người uống sữa từ khi nào và vì sao?

Tiếp tục đọc