Bài tập cho chân thon

Để duy trì đôi chân hoàn hảo ấy, hằng ngày cô đều tập cùng huấn luyên viên với những bài tập cho chân thon thả, tuy khá đơn giản nhưng hiệu quả mang lại khá cao.2

Tiếp tục đọc