Vì sao cây xanh lại ngả màu vàng?

EZYwYm5NdZIwlXo48tMBufykgNFiWK-L-tezFAefrD96n-vCbnarlI1kKEVZJ0XwTTHIT6gfmxvGMgIU4_NMRJG7yHIcFm21wwyp3nLTFPkWyJRiJS0J0wIe8UY8UMLzCây cối cũng như con người chúng ta, cũng có lúc khỏe mạnh và những khi ốm đau. Tuy nhiên, chúng lại không thể nói như con người mà chỉ có thể ‘than thở’ với chúng ta qua những dấu hiệu trên lá cây. Hãy cùng ‘chuẩn đoán’ bệnh cho chúng để chữa trị kịp thời. Vì suy cho cùng, nếu nói về tầm quan trọng cho sự sống trên hành tinh xanh này, có vẻ cây cối cần thiết hơn con người chúng ta nhiều!

Tiếp tục đọc