Thạch mojito chanh lạ miệng hết vèo

Thường chúng mình chỉ uống mojito thui nhỉ, nhưng nay bạn thử ăn thạch mojito xem sao nhé.

4-8179-1406532620.jpg

Nguyên liệu cần có:

  • 1 chén nước
  • 1 chén đường
  • 3 thanh gelatin
  • 3/4 chén nước chanh
  • Lá bạc hà
  • 1 chén rượu rum trắng

Tiếp tục đọc